Rok: 2020
Finanční objem: 640mil Kč

Popis: Atletická hala Campus Brno – zpracování části projektu pro ÚR/SP sportovní plochy a sportovní vybavení. Atletická hala s parametry splňujícími kritéria Mezinárodní asociace atletických federací pro národní i mezinárodní soutěže